• Biến ước mơ thành hiện thực
  cùng với Ephat

  Tinh thần làm việc của một chiến binh Ephat

  Biến ước mơ của bạn thành hiện thực cùng với Ephat

  Chi tiết
 • Khóa huấn luyện CVTV Bán hàng
  BĐS Chuyên nghiệp

  Chương trình: khóa huấn luyện chuyên viên tư vấn
  bán hàng bất động sản chuyên nghiệp"

  Chi tiết
 • Xây dựng tiêu chuẩn nhân viên tư vấn
  bán hàng BĐS chuyên nghiệp

  EphatEdu xây dựng tiêu chuẩn nhân viên tư vấn bán hàng BĐS chuyên nghiệp

  Chi tiết